W nawiązaniu do Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej (§ 23) oraz poniższych uchwał określa się kryteria wyboru LIDERA jak niżej:

uchwały Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 17 lutego 2021 r. - obowiązującej do 31.12.2022 r. - kryteria wyboru LIDERA.

uchwały Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 16 listopada 2022 r. - obowiązującej od 01.01.2023 r. - kryteria wyboru LIDERA.