Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki postępowania w sprawie przyznania Stypendiów Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców 2024 r. W sumie wpłynęło 1708 wniosków, nagrodzono 228 osoby. 

W gronie osób wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli z Politechniki Krakowskiej. Z Wydział Inżynierii Lądowej, jako jedna z pięciu osób w całej Polsce, reprezentujących dyscyplinę Inżynieria Lądowa, Transport i Geodezja stypendium otrzymała dr inż. Katarzyna Mróz z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych. Laureaci będą przez trzy lata otrzymywać stypendia w wysokości 5390 zł miesięcznie.

Pani Doktor życzymy dalszego owocnego rozwoju i kolejnych sukcesów.

Zdj. zbiory Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych