W okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca br. do 31 sierpnia br. dyżury Dziekana i Prodziekanów zostają zawieszone. W pilnych sprawach prosimy o kontakt przez pracowników Dziekanatu. Informacja o dyżurach wrześniowych pojawi się z początkiem września.

During the holiday period, from July 1, 2024 till August 31, 2024 duties of the Dean and Vice-Deans are cancelled. In urgent matters, please contact the Dean's Office staff. Information about September duties will appear at the beginning of September.

У канікулярний період, тобто з 1 липня до 31 серпня 2024 виконання обов'язків декана та заступників декана відсторонено.
З термінових питань звертайтеся до працівників деканату. Інформація про вересневі мита з'явиться на початку вересня.