W ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu Modelling 2024” , w dnu 6 czerwca 2024 r. Wydział Inżynierii Lądowej, a dokładnie Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, kierowane przez dr. inż. Stanisława Kańkę odwiedził Piotr Malepszak, podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury /ceniony ekspert w branży kolejowej/.

Powodem była prezentacja niedawno zakupionego do Laboratorium sprzętu - m.in. ramienia do precyzyjnych pomiarów podkładów kolejowych. Naukowcy z WIL pokazali również badanie wytrzymałości podkładów na ściskanie.

Laboratorium posiada akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Specjalizuje się w prowadzeniu badań na potrzeby kolejnictwa oraz szeroko rozumianego budownictwa: badania własności fizycznych i  mechanicznych materiałów i wyrobów budowlanych, badania konstrukcji betonowych, żelbetowych, sprężonych, stalowych, zespolonych, murowych, drewnianych.

 

fot. Jan Zych