W dniach 6-7 czerwca 2024 r. w Działowni odbywa się konferencja VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu Modelling 2024”.

Celem konferencji „Modelling. Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu” jest wymiana wiedzy i doświadczeń w szeroko pojętej tematyce modelowania podróży. W dyskusjach planowane jest podjęcie następujących tematów: prognozowanie ruchu, regionalne i krajowe modele podróży, tworzenie baz danych dla potrzeb modelowania ruchu, rozwój metod w prognozowaniu ruchu, alternatywne techniki monitorowania podróży, zastosowanie narzędzi symulacyjnych w procesie modelowania podróży, modelowanie przewozów ładunków w systemach transportowych i zastosowanie sztucznej inteligencji w prognozowaniu ruchu i podróży.

Konferencja będzie sprzyjała także wzmocnieniu współpracy między sektorem naukowym a przedstawicielami biznesu, umożliwiając przekształcenie wyników badań w konkretne, stosowane w praktyce rozwiązania. Umożliwi uczestnikom zgłębienie wiedzy o najnowszych trendach i technologiach mających zastosowanie w modelowaniu transportu.

Przewodniczącym Komitetu Naukowo – Programowego jest Rektor PK  prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Wydarzenie organizuje Katedra Systemów Transportowych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.