Wydział Inżynierii Lądowej PK w ostatnim czasie zawiązuje silną współpracę z branżą. W sektorze transportu nie zapomniano także o niezwykle istotnym planowaniu transportu w miastach i regionach, stąd w dniu 4 czerwca 2024 r. podpisanie porozumienie ze spółką VIA VISTULA, działającą od kilku lat właśnie w tych obszarach.

Na podstawie porozumienia obie strony będą dążyć do wymiany doświadczeń i promowania ścieżki rozwoju zawodowego inżynierów studiujących na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Będzie dzielenie się wiedzą ekspertów, realizacja studenckich praktyk i staży oraz aktywny udział w branżowym życiu uczelni, włączając w to współpracę z Kołami Naukowymi.

Firma VV będąca liderem rozwiązań opartych na inżynierii ruchu, planowaniu transportu, modelowaniu i mobilności, w zdecydowanej większości reprezentowana jest przez absolwentów WIL, kierunku Transport o specjalności transport miejski, którzy na co dzień kontynuują z zaangażowaniem swoje pasje z czasów studenckich w projektach komercyjnych i naukowych.

Mamy dzieję, że wieloletnie doświadczenie na europejskim rynku oraz dobra znajomość naszej Uczelni zachęci studentów do współpracy!

 

Zdj. Jan Zych