Sesja zimowa 2023/24

  • Ostateczna data zaliczenia przedmiotów z semestru zimowego upływa dnia 19 lutego 2024 r.
  • Studenci, którzy uzyskają wpis z długiem kredytowym na semestr letni, mogą uzupełnić brakujące zaliczenie z przedmiotów z semestru zimowego do dnia 19 marca 2024 r. Po tym terminie zostaną naliczone opłaty za niezaliczone przedmioty.
  • Ostateczny termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego: 24 lutego 2024 r.

 

Terminy składania podań na semestr letni 2023/24:

  • do 05 lutego 2024 r. – podania dot. wznowienia studiów na semestr letni 2023/24
  • do 12 lutego 2024 r. – podania o przeniesienie na studia stacjonarne WIL PK z innych wydziałów lub innych uczelni
  • do 12 lutego 2024 r. – podania dotyczące urlopu dziekańskiego
  • do 19 lutego 2024 r. – podania dotyczące powtarzania semestru dyplomowego zimowego w semestrze letnim 2023/24
  • do 29 marca 2024 r. – kompletne podania o awans w semestrze letnim 2023/24
  • do 29 marca 2024 r. – kompletne podania o uznanie efektów uczenia się

 

Wzory podań znajdują się na stronie WIL

Podania złożone po w/w terminach będą rozpatrywane negatywnie