Informujemy, że do 15 marca 2024 r. można zgłaszać prace obronione w 2023 roku do Konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

Zachęcamy do udziału!