Przypominamy, że często by starać się o nagrody za wybitne osiągnięcia czy stypendia (np. na PK: z Własnego Funduszu Stypendialnego – nabór wniosków nawet 2 razy w roku!) przydaje się udokumentowanie np. wydania własnej publikacji/artykułu, udziału w konferencji czy otrzymania nagrody w konkursie za projekt. Istnieją konkursy, które umożliwiają realizację powyższego.

Zachęcamy więc do udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt pt.: „Debiut naukowy 2024” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii lub w czasopiśmie naukowym oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej.

XIV. edycję projektu organizują: Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu i Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zaproszenie do udziału.

Termin nadesłania prac: 18 lutego 2024 r. 

Regulamin (English version)

Karta zgłoszenia

 

Archiwum projektu: https://www.debiut.buzek.pl/archiwum/