KIERUNEK BUDOWNICTWO

 SPOTKANIE OGÓLNE
24 stycznia, 18.00

Identyfikator spotkania: 999 2814 6434
Kod dostępu: 139504

  

 


SPOTKANIA W POKOJACH NT. POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI:

24 stycznia, 18.15 - 19.45 


BUDOWLE - INFORMACJA I MODELOWANIE (BIM)

Spotkanie na platformie Teams

 


BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE I GEOTECHNIKA

Spotkanie na platformie Zoom
Identyfikator spotkania: 857 7856 8040
Kod dostępu: 2TD1TK


INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOLEJOWA

Spotkanie na platformie Zoom
Identyfikator spotkania: 842 9178 0831
Kod dostępu: 400065KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

STRUCTURAL DESIGN AND MANAGEMENT IN CIVIL ENGINEERING
Profile: Structural Design

Spotkanie na platformie Teams


MECHANIKA KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH

Spotkanie na platformie Zoom
Identyfikator spotkania: 920 0455 9395
Kod dostępu: 272895


MOSTY I BUDOWLE PODZIEMNE

Spotkanie na platformie Zoom
Identyfikator spotkania: 655 633 4926
Kod dostępu: 3XtAV8


TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA

STRUCTURAL DESIGN AND MANAGEMENT IN CIVIL ENGINEERING
Profile: Construction Tech. and Management

Spotkanie na platformie Zoom
Identyfikator spotkania: 226 3932 903
Kod dostępu: 1uUaWg