KIERUNEK BUDOWNICTWO

  

PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA NT. SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

 


BUDOWLE - INFORMACJA I MODELOWANIE (BIM)


BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE I GEOTECHNIKA


INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOLEJOWAKONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE


MECHANIKA KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH


MOSTY I BUDOWLE PODZIEMNE


TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA


STRUCTURAL DESIGN AND MANAGEMENT IN CIVIL ENGINEERING
Profile: Structural Design


STRUCTURAL DESIGN AND MANAGEMENT IN CIVIL ENGINEERING
Profile: Construction Tech. and Management

 

 

 

KIERUNEK TRANSPORT

  

LOGISTYKA I SPEDYCJA

 


TRANSPORT MIEJSKI


TRANSPORT KOLEJOWY