Aby przybliżyć studentom studiów I stopnia, na wszystkich semestrach dwie specjalności konstrukcyjne Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie oraz Mosty i Budowle Podziemne, oferowane na WIL PK, powstała strona www.konstrukcje.pk.edu.pl. Można się tam dowiedzieć dlaczego warto wybrać specjalność KBI lub MBP, czego uczą się studenci na tych specjalnościach i jakie są perspektywy pracy zawodowej po ukończeniu studiów na KBI lub MBP.

Kontynuując studia na studiach II stopnia na specjalnościach KBI lub MBP wykorzystuje się wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach I stopnia. Dzięki temu można wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.

Zapraszamy również na Forum Przedsiębiorstw w dn. 22.11.2023 (środa), godz. 12:45 – 15:00, Działownia sala 1/7 i 1/9. Podczas wydarzenia można dowiedzieć się jakich pracowników szukają pracodawcy, jak starać się o pracę w wiodących firmach budowlanych, co można zyskać po ukończeniu studiów II stopnia oraz jak zdobyć uprawnienia budowlane.

Podczas Forum Przedsiębiorstw sporządzona zostanie lista obecności. Będzie to podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.