Konkurs z zakresu konstrukcji z betonu im. Marii Szerszeń dotyczy prac dyplomowych absolwentów drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WIL PK i ma charakter cykliczny.

Celem Konkursu jest uczczenie pamięci Prof. Marii Szerszeń, promowanie wysokiego poziomu merytorycznego prac magisterskich, rozbudzanie inwencji naukowej, promowanie autorów i promotorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu konstrukcji betonowych w środowisku akademickim. W edycji 22/23 Konkurs dotyczy prac obronionych w terminie do 24 września 2023. Szczegóły i sposób zgłaszania prac znajduje się w Regulaminie Konkursu.

Termin składania prac: do 26 września 2023 r.

Formularze:

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika
Oświadczenie promotora
Zaświadczenie o obronie


Rozstrzygnięcie konkursu: 27 września 2023 r. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.  Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie wynosi 500 USD, drugiego miejsca 300 USD, trzeciego miejsca 200 USD (kwoty brutto).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

W imieniu Komisji Konkursowej
Prof. dr hab. inż. A. Winnicki, Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych L-1