Egzamin z języka polskiego dla studentów z Ukrainy kierunku Budownictwo i Transport odbędzie się w piątek 16 czerwca 2023 r. (pisemny), natomiast ustny - w sobotę 17 czerwca 2023 r.

Oba egzaminy będą w formule online.