20 marca 2023r. gośćmi na Wydziale Inżynierii Lądowej byli uczniowie z Technikum Budowlanego z Myślenic (z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja).

Na zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych przez pracowników Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (dr inż. Małgorzatę Lenart, dr inż. Macieja Urbana, dr inż. Teresę Zych) oraz Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli (mgr inż. Katarzynę Nowak-Dzieszko) uczniowie zdobywali wiedzę z technologii i właściwości materiałów budowlanych (betonów zwykłych i samozagęszczalnych, ceramiki) oraz fizyki budowli.

To kolejne spotkanie z uczniami tej szkoły. Od kilku lat uczniowie z Myślenic przyjeżdżają regularnie do Krakowa na laboratoryjne zajęcia edukacyjne.

Wszak szkolenie praktyczne jest bardzo ważną formą kształcenia, o czym mówią słowa Cycerona: „Usus magister est optimus - Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem”. 

Galeria zdjęć

grupa uczniów z Myślenic na WIL