Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora PK został stworzony ranking studentów WIL PK, którym przysługuje nagroda w ramach Programu Student Lider pierwszego roku.

Poniżej podajemy numery albumów wyróżnionych studentów. Osoby z listy proszone są o złożenie w Dziekanacie pok. 225a, w terminie do 3 kwietnia 2023 r. wniosku (Uwaga! średnią wpisuje Dziekanat WIL).

 

149212

149214

149210

146346

149084

149227

149071

146473

146375

146388

146735

146612

146736

148651

149024

146352

149226

146411

146378