Informujemy, że znane są już terminy przyjęć Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na studia II stopnia na Wydział Inżynierii Lądowej na rok akademicki 2022/2023.