Studenci, których dochód miesięczny na osobę w rodzinie w roku 2021 nie przekroczył kwoty 600,00 zł bądź inna przyczyna powodująca przejściową trudną sytuację mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu przejściowej trudnej sytuacji życiowej.

Do wniosku o zapomogę (wzór nr 2) należy dołączyć szczegółowy opis swojej trudnej przejściowej sytuacji życiowej.

Studenci, którzy chcą otrzymać zapomogę jeszcze w tym roku zobowiązani są złożyć wnioski osobiście do Dziekanatu ds. pomocy materialnej w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia  2022 r.