Informujemy, że w dniu 16 listopada 2022 r. , od godz. 9.00 do 12.00, dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK będzie prowadzić sesję panelową  nt. „Educate to a  Sustainable Future” podczas obrad Światowego Szczytu Klimatycznego ONZ (UN FCC COP27) w Egipcie.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału:

remote link  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFasWTO2-_FPG3pkXLa15sxnTkLwJb2OMvMnA3wQPHQI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8995d5af-fc14-49bb-a9cf-a818bbf1ed11&tenantId=c6328dc3-afdf-40ce-846d-326eead86d49

entry code 05290ae

 

Logo COP27. Grafika: COP27.