Drukuj

Aby uniknąć problemów z niewłaściwym księgowaniem wpłat na kontach studentów należy:

dokonywać wpłat terminowo

dokonywać wpłat wyłącznie na swoje indywidualne wirtualne konto (każdy student posiada inny numer)

należy wpisywać właściwy tytuł wpłaty