Нагадуємо, що відповідно до Організації навчального року 23/24 зимова екзаменаційна сесія для студентів денної форми навчання проводитиметься з 29 січня по 11 лютого 2024 року (у тому числі перездачі - 12-19 лютого 2024). Підготовка до створення Розкладу екзаменаційної сесії розпочнеться завчасно (бронювання залікових та екзаменаційних аудиторій на кафедрах розпочнеться найімовірніше у грудні 2023 року).


Przypominamy, że zgodnie z Organizacją roku akademickiego 23/24 zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych będzie trwać w dniach od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r. ( w tym poprawkowa 12-19.02.2024 r.) . Przygotowania do stworzenia Harmonogramu sesji rozpoczną się odpowiednio wcześniej (rezerwacje sal na zaliczenia i egzaminy w Katedrach zostaną uruchomione najprawdopodobniej w grudniu 2023 r.)