• studia stacjonarne I stopnia (3,5-letnie) międzywydziałowe:

 

Specjalność Plan studiów i karty przedmiotów
brak specjalności syllabus.pk.edu.pl
sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  • studia stacjonarne II stopnia (1,5-letnie) międzywydziałowe:

 

Specjalność Plan studiów i karty przedmiotów
urbanistyka i transport syllabus.pk.edu.pl
planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna
sylwetka absolwenta studiów II stopnia