Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. Praktyk Studenckich jest mgr inż. Mirosław Boryczko.

Dyżury stacjonarne w okresie 25.07.2022-13.08.2022 r. (w pok. 400 WIL):
wtorki 8.00-9.00
czwartki 8.00-9.00
Dyżury telefoniczne:
wtorki i czwartki 10.00-11.00 pod numerem telefonu 792 955 977

 

The representative of the Dean of the Faculty of Civil Engineering for Student Internship is MSc. Miroslaw Boryczko.

Duty hours in room No. 400 (IV floor, main building):
Tuesdays 8:00 am - 9:00 am
Thursdays 8:00 am - 9:00 am
Telephone duty hours at number 792 955 977:
Tuesdays 10:00 am - 11:00 am
Thursdays 10:00 am - 11:00 am