Informujemy, że od 11 lipca do 31 sierpnia 2022 r. dyżury Koordynatora Erasmus+ zostają zawieszone. W pilnych sprawach prosimy o kontakt przez pracowników Dziekanatu. Informacja o dyżurach wrześniowych pojawi się z początkiem miesiąca września br.

We would like to let you know, that from July 11th to August 31st, 2022 duty hours of Erasmus+ Coordinator are cancelled. In urgent matters, please contact the Dean's office staff. Information about the September duty hours will appear at the beginning of the September.