Ogłoszono wyniki Narodowego Centrum Nauki (NCN) w konkursie OPUS 22+ LAP/WEAVE na projekty badawcze.

Konkurs umożliwia ubieganie się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań.

W kategorii obejmującej współpracę polsko-słoweńską dofinansowania uzyskało 8 polsko-słoweńskich projektów badawczych, w tym jeden kierowany przez profesora z WIL PK - prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Kwietnia z Katedry Mechaniki Budowli. Projekt nosi nazwę „Diagnostyka i badania mechaniczne starzonych warstw klejowych stosowanych w połączeniach konstrukcji drewnianych”. Uczelnia będzie współpracować przy realizacji projektu z Slovenian National Building and Civil Engineering Institute.

Wnioski były oceniane w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP). NCN pełniło rolę agencji wiodącej, co oznacza, że złożone wnioski przechodziły proces oceny wspólnie z wnioskami krajowymi w ramach konkursu OPUS, i na tej podstawie uzyskały rekomendacje do finansowania. Słoweńska ARRS (Slovenian Research Agency) zaakceptowała wyniki oceny Narodowego Centrum Nauki dla wniosków OPUS LAP zaplanowanych we współpracy dwustronnej.

Gratulujemy i życzmy owocnych badań.

fot. www.pk.edu.pl