Informujemy, jak krok po kroku zarejestrować się na studia na Wydział Inżynierii Lądowej PK. Szczegółowy harmonogram zawiera informację dot. terminów m.in. dokonania opłaty, składania dokumentów czy egzaminu.

Dla kandydatów na studia I stopnia

Dla kandydatów na studia II stopnia