Przypominamy, że rezerwacji sal na egzaminy podczas sesji egzaminacyjnej na:

studia stacjonarne dokonuje się Katedrach - szczegóły/kontakty

studiów niestacjonarnych dokonują Panie w Dziekanacie studiów niestacjonarnych

 

Rezerwacji sal poza okresem sesji egzaminacyjnej należy dokonywać u Administratora Budynków WIL - p. Adama Cholewki.