Miło nam poinformować, że idea pomocy uchodźcom poprzez stworzenie im możliwości bezpłatnej edukacji, w dalszej konsekwencji odbudowanie swojego kraju dzięki inżynierom budownictwa i transportu, dociera i poza granice Polski.

Dostaliśmy informację, że Międzynarodowa Federacja Betonu Konstrukcyjnego fib na swojej stronie umieściła informację o studiach w języku ukraińskim uruchamianych od roku 22/23 na naszym Wydziale.

Organizacja jest stowarzyszeniem non-profit, utworzonym przez 41 krajowych grup członkowskich w 104 krajach i około 1000 członków korporacyjnych i indywidualnych. Misją fib jest rozwijanie na poziomie międzynarodowym badań naukowych i praktycznych, które mogą przyczynić się do postępu technicznego, ekonomicznego, estetycznego i środowiskowego konstrukcji betonowych.

Więcej o naszych studiach tutaj.