Dzień Otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, po dwuletniej przerwie zorganizowany stacjonarnie!

17 maja 2022 r. o 10.30 kandydatów na studia powitał Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. O tym "Dlaczego warto studiować na WIL PK?" opowiedziały Prodziekan dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK (Budownictwo) oraz Prodziekan dr inż. Aleksandra Faron (Transport). O tym, że studia to nie tylko nauka przekonywał Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Mateusz Dąbrowski, po czym nastąpiło zwiedzanie laboratoriów wydziału.

Grupy uczniów m. in. z Technikum Budowlanego z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach i Technikum Budowlanego z Zespołu Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa-Kraków" SA. zwiedziła kilka wydziałowych laboratoriów w tym Laboratorium Materiałów Budowlanych, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego i Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego.

Po oficjalnej części wydarzenia i zwiedzaniu Wydziału przybyli mogli korzystać z atrakcji przygotowanych przez Samorząd Studentów WIL na Dzień "Lądowca" tj. grilla z kiełbaskami, elektrycznego byka, mini golfa, fotobudki; zobaczyć pokaz dot. przepisów BHP na budowie z kontrolowanym upadkiem manekina z wysokości oraz wziąć udział w przygotowanych przez Koła Naukowe mini konkursach.
Wierzymy, że uczniowie biorący udział w wydarzeniu zasilą szeregi naszych studentów, a podejmowana inicjatywa Dnia Otwartego przybliży młodzieży możliwości nauki i rozwoju na naszym Wydziale.

Mamy nadzieję spotkać się za rok!

Galeria zdjęć

Film z wydarzenia na wydziałowym kanale You Tube