1. Ostateczny termin zatwierdzenia tytułu pracy dyplomowej (on-line) uzgodniony z promotorem z wyjątkiem studiów w języku angielskim – 10-06-2022 r.

2. Po zatwierdzeniu tytułu pracy dyplomowej student wypełnia deklarację wyboru tytułu pracy dyplomowej i składa ją w sekretariacie jednostki dyplomującej. Promotor podpisuje deklaracje w sekretariacie jednostki dyplomującej.

3. Jednostki dyplomujące dostarczają do dziekanatu deklaracje do 21-06-2022 r. Dziekanat wprowadza zatwierdzone tytuły prac dyplomowych do systemu HMS od 25-06-2022 r.

4. Studentowi nie wolno wprowadzić pracy dyplomowej do systemu antyplagiatowego bez uprzedniego sprawdzenia w eHMS w zakładce „informacja o toku studiów” tytułu pracy dyplomowej wpisanego przez dziekanat.

5. W przypadku korekty tytułu pracy dyplomowej po 25-06-2022 r. student musi zgłosić się do dziekanatu i złożyć oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej.