Studenci studiów pierwszego stopnia realizowanych w języku angielskim – Civil Engineering (semestr 6) w dniu 6 maja 2022 r. odwiedzili  inwestycję pn.: „Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej na terenie AGH w Krakowie”. Korzystając z uprzejmości kierownictwa Mostostal Warszawa S.A., podczas wycieczki, która rozpoczęła się o godz. 8:00, studenci mieli możliwość zwiedzenia placu budowy oraz wysłuchania prelekcji na temat poszczególnych etapów prac realizowanych na inwestycji. 

Kierownik robót – p. Mateusz Węgrzynowicz, szczegółowo omówił proces wykonania TBW (technologii białej wanny). Studenci mieli możliwość wglądu do dokumentacji technicznej budowy. Zapoznali się m.in. z rysunkami zbrojarskimi płyty fundamentowej oraz montażowymi w zakresie rozplanowania i detali montażu prefabrykowanych płyt stropowych.


Ponieważ na w/w budowie mgr inż. Klaudia Śliwa-Wieczorek z Katedry Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych (L-03) pełniła funkcję kierownika kontraktu dla zakresu montażu konstrukcji dachu z drewna klejonego, studenci wysłuchali również jej krótkiego wykładu nt. tego, w jaki sposób przebiegały procesy opracowania dokumentacji warsztatowej, produkcji, dostawy ponadgabarytowych elementów oraz specjalnych warunków montażu z wykorzystaniem dźwigów samojezdnych.

Opiekunem wycieczki był również mgr inż. Dawid Łątka z Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych (L-01).