Misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Program „Welcome to Poland”, wpisując się w tę narrację ma na celu wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

Wśród projektów, które uzyskały finansowanie w właśnie co rozstrzygniętej edycji programu „Welcome to Poland”, znalazła się inicjatywa z PK pn. „MATBUD'2023 – Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie inżynierii materiałów budowlanych”. Liderem przedsięwzięcia jest nasz Wydział - Inżynierii Lądowej, a dokładnie (Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych), a udział w nim bierze także zespół z Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Wspomniane wydziały współpracują ze sobą w ramach interdyscyplinarnego zespołu GEOMAT.

Gratulujemy!