30 marca 2022 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie z laureatami etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Zawody Okręgowe odbyły się 5 marca 2022 w budynku Działowni Politechniki Krakowskiej. Uczestniczyło w nich 113 osób, co jest największą liczbą uczestników wśród 12 okręgów w Polsce, w których odbywa się Olimpiada. W bieżącym roku etap centralny zawodów odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia w Opolu.

W spotkaniu kończącym etap okręgowy wzięło udział 8 uczniów, którzy zakwalifikowali się z okręgu krakowskiego do finału w Opolu. W czasie spotkania uczniom towarzyszyli nauczyciele, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do zawodów. Spotkanie prowadził dr inż. Marcin Radoń z Wydziału Inżynierii Lądowej PK, przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUB. W spotkaniu wziął udział Dziekan Wydziału IL prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Władze Politechniki Krakowskiej od początku Olimpiady wspierają ideę tych zawodów, a krakowski etap okręgowy OWiUB, podobnie jak w poprzednich latach, został objęty patronatem Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza. Rektor PK oraz Dziekan WIL fundują również cenne nagrody (m. in. laptopy) dla najlepszych uczniów z naszego okręgu. Fundatorami nagród dla najlepszych są również Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, reprezentowana na spotkaniu przez dr hab. inż. Filipa Pachlę, prof. PK, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, reprezentowany przez Dariusza Domajewskiego oraz sponsorzy Olimpiady - firmy Fakro oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, który współpracuje z innymi politechnikami, a także instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz budownictwa. Okręg krakowski obejmuje przede wszystkim obszar województwa małopolskiego oraz kilka szkół z województwa świętokrzyskiego i jest największym z 12. okręgów.

Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych. Warto nadmienić, że najlepsi uczniowie uzyskujący tytuł finalisty, mają zapewnione indeksy Politechniki Krakowskiej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia na Facebooku.

Lista zwycięzców z naszego okręgu:

1. Mateusz Wójtowicz (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)
 
2. Igor Malisz (Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie)
 
3. Damian Piegza (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)
 
4. Dawid Siudut (Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku)
 
5. Dawid Wydra (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)
 
6. Jakub Sułkowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)
 
7. Joanna Palac (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)
 
8. Bruno Malisz (Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie)