Polska Komisja Akredytacyjna wyrażając dbałość o jak najwyższą jakość kształcenia przyznaje certyfikaty doskonałości kształcenia.

Z dumą informujemy, że w 2022 roku certyfikat w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym otrzymał m.in. kierunek Budownictwo - studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzony na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Artykuł dot. wyróżnienia tutaj.

 

Uchwała nr 89/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 lutego 2022 r.