Profesor Wydziału Inżynierii Lądowej PK, Arkadiusz Kwiecień - Expert Member w ISCARSAH (International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage - który jest komitetem technicznym International Council on Monuments and Sites), został powołany na członka w międzynarodowej misji doradczej oceniającej projekt przebudowy tuneli Kolei Retyckiej na linii Albula/Bernina Landscapes w Szwajcarii.

Linia ta wraz z otoczeniem jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO i podlega ochronie ze względu na swoje unikalne walory obiektu zabytkowego.

W styczniu 2022 roku, międzynarodowy zespół ekspertów powołany przez ICOMOS będzie wizytował tunele Kolei Retyckiej i ich zabytkowe portale kamienne w celu określenia zakresu możliwej interwencji w unikatową konstrukcję.

fot. www.myswitzerland.com