Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej będą prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w następujący sposób:

zdalnie - wykłady, ćwiczenia (jeżeli przedmiot ma także inne formy zajęć np. projekty, laboratoria), lektoraty językowe;

stacjonarnie - ćwiczenia (jeżeli przedmiot składa się tylko z wykładów i ćwiczeń), projekty, laboratoria, laboratoria komputerowe, seminaria, zajęcia WF.

Classes at the full-time and part-time studies of the Faculty of Civil Engineering will be conducted in the winter semester of the academic year 2021/2022 as follows:

on-line - lectures, exercises (if the subject also has other forms of classes, e.g. projects, laboratories), language courses;

stationary - classes (if the subject consists only of lectures and exercises), projects, laboratories, computer laboratories, seminars, PE classes.

 

Uwaga ważne! Organizacja zajęć z Fizyki w dniach 4 i 5 października 2021 r.

 

Jednorazowe przeniesienia zajęć:

Informujemy, że ze względu na odbywające się w dniu 4.10.2021 r. (poniedziałek) wydziałowe inauguracje, poniższe zajęcia wyjątkowo zostają przeniesione w tym dniu do innych sal:

  1. zajęcia planowo realizowane w sali 1/7 Działowni przeniesione zostają do sali C (parter w budynku CUP - Studium SJO) - na mapce nr.7
  2. zajęcia planowo realizowane w sali 1/9 Działowni przeniesione zostają do sali 402 w budynku głównym PK WIL - na mapce nr.1

Dodatkowo w dniu 5.10.2021 r. (wtorek) zajęcia planowo realizowane w sali 1/7 Działowni zostają przeniesione do sali C (parter w budynku CUP  - Studium SJO) - na mapce nr.7