Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej będą prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w następujący sposób:

zdalnie - wykłady i lektoraty językowe;

stacjonarnie - ćwiczenia, projekty, laboratoria, laboratoria komputerowe, seminaria, zajęcia WF.

Classes at the full-time and part-time studies of the Faculty of Civil Engineering will be conducted in the summer semester of the academic year 2021/2022 as follows:

on-line - lectures and language courses;

stationary - classes, projects, laboratories, computer laboratories, seminars, PE classes.

 

Ważne!

Link do strony SJO z pierwszymi zajęciami dla grup rozpoczynających lektorat.