Zapraszamy na kolejną edycję Studiów Podyplomowych "Miejski transport zbiorowy - zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie" (http://www.mtz.pk.edu.pl/). Rekrutacja do 30.09.br.