Przypominamy, że w okresie wakacyjnym tj. w miesiącach lipiec i sierpień dyżury władz dziekańskich są zawieszone.

W sprawach pilnych studenci mogą kontaktować się właściwym dziekanatem.