Informujemy, że kierunek Budownictwo prowadzony na Wydziale Inżynierii Lądowej otrzymał pozytywną ocenę programową kierunku Budownictwo. Kolejny sprawdzian za 5 lat.