Informujemy, że decyzją władz Wydziału Inżynierii Lądowej, wzorem lat ubiegłych, została podtrzymana decyzja o organizacji dodatkowych zajęć z przedmiotu Matematyka dla studentów I roku studiów na WIL.

Kandydaci na studia nie muszą obawiać się ewentualnych różnic w nauczaniu szkolnym i uczelnianym. Dzięki zajęciom dodatkowym liczba godzin z tego niełatwego, ale bardzo istotnego przedmiotu zostaje zwiększona, co ma służyć ułatwieniu przyswajania wiedzy i zwiększeniu zdawalności egzaminu z tego przedmiotu. Zajęcia będą systematyczne - zostaną wpisane w podział godzin.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców akademickich z Katedry Matematyki Stosowanej WIiT PK.