Organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie Konkurs na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa za rok 2020 został rozstrzygnięty.

Kapituła Konkursu dokonała oceny zgłoszonych przez Promotorów prac dyplomowych oraz przyznała nagrody i wyróżnienia. Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się w dniu 22 czerwca 2021 roku. Spotkanie odbyło się w trybie online z wykorzystaniem platformy WEBEX.

Gratulujemy zwycięzcom!