Od kilku lat Politechnika Krakowska posiada edukacyjną licencję na usługę Office 365. W ramach tej licencji każdy pracownik i student PK ma możliwość korzystania z popularnych aplikacji biurowych: Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote w wersji internetowej (online) oraz usług takich jak: Exchange, OneDrive, SharePoint i Teams.

W drugim kwartale 2021 r. Dział Informatyzacji PK przeprowadził procedurę zakupu usługi Office 365 dla edukacji (licencja roczna, ważna do 31 maja 2022 r. z planem przedłużania na kolejne lata), ale w rozszerzonej postaci tzw. "Plan A3", który  rozszerza możliwości pracy grupowej i organizowania wydarzeń na żywo w usłudze Microsoft Teams. Bardzo cenną korzyścią w nowym planie jest prawo do instalowania klasycznych aplikacji pakietu Office przez każdego użytkownika na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac (również prywatnych) oraz instalowanie aplikacji pakietu Office na maksymalnie pięciu tabletach i pięciu telefonach.

Po zalogowaniu się do usługi Office 365 zgodnie z opisem zamieszczonym w serwisie DI (linki poniżej), osoby z przydzieloną licencją A3 mogą pobierać programy instalacyjne.

pracownicy: https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-education-online-dla-pracownikow-pk/

studenci: https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-dla-studentow/

doktoranci: https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-dla-doktorantow/