Poniżej ogłaszamy obowiązujący - szczegółowy Harmonogram rekrutacji na studia na Wydział Inżynierii Lądowej na rok akademicki 2021/2022 - studia I stopnia - terminy wrzesień 2021.