Z przyjemnością informujemy, że wśród Laureatów i Finalistów IV edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów w zadaniu inżynierskim Wyzwanie Młodego Inżyniera, które miało być autorska odpowiedzią młodego inżyniera, wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie, zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali, z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej WYRÓŻNIENIE otrzymał Łukasz Ślaga za prace pt.: "Największy w Europie system zbiorników referencyjnych wykonanych z betonu sprężonego". Wśród prac FINALISTÓW znalazł się "Projekt przeprawy mostowej fragmentu magistrali kolejowo-autostradowej na linii Kraków–Koszyce" autorstwa Mariusza Spyrki.

Gratulujemy!

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i tekst „LAUREAC EAC WYZWANIE MŁODEGO INŻYNIERA konkurs dla młodych inżynierów 2020 202”