09 czerwca br. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbyło się spotkanie z laureatami etapu okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Zawody Okręgowe odbyły się 6 marca 2021 również w budynku Działowni Politechniki Krakowskiej. Uczestniczyły w nich 104 osoby, co jest największą liczbą uczestników wśród 12 okręgów w Polsce, w których odbywa się Olimpiada. Etap centralny zawodów odbył się w dniach 16-17 kwietnia w Gdańsku.

W spotkaniu kończącym etap okręgowy wzięło udział 18 uczniów, którzy zakwalifikowali się z okręgu krakowskiego do finału w Gdańsku. To również najliczniejsza grupa uczniów z jednego okręgu na zawodach finałowych, w których łącznie wzięły udział 82 osoby. Warto zaznaczyć, że uczniowie z naszego okręgu Krzysztof Wielek i Piotr Chlipała zajęli w finale centralnym odpowiednio 4 i 5 miejsce. Uczniom towarzyszyli opiekunowie. W spotkaniu wzięli udział Prorektor PK dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK oraz Dziekan WIL prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, który współpracuje z innymi uczelniami, a także instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz budownictwa. Krakowski etap okręgowy OWiUB został objęty patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej, a Komitetowi Okręgowemu OWiUB przewodniczy dr inż. Marcin Radoń z Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Nagrody dla najlepszych zostały ufundowane przez Rektora PK, Dziekana WIL, Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Urząd Miasta Krakowa oraz sponsorów Olimpiady – firmy Fakro oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia na Facebooku.

Lista zwycięzców z naszego okręgu (na niebiesko zaznaczone są osoby, które zakwalifikowały się do finału centralnego):