1. Ostateczny  termin zatwierdzenia tytułu pracy dyplomowej uzgodnionego z promotorem (on-line: http://tytulpracy.wil.pk.edu.pl) z wyjątkiem studiów w języku angielskim – 11-06-2021 r.
  2. Po zatwierdzeniu  tytułu pracy dyplomowej student wypełnia deklarację wyboru tytułu pracy dyplomowej i przesyła ją  on-line do sekretariatu jednostki  dyplomującej. Promotor podpisuje deklaracje w sekretariacie jednostki dyplomującej.
  3. Jednostki dyplomujące  dostarczają do dziekanatu deklaracje do  15-06-2021 r. Dziekanat wprowadza zatwierdzone tytuły prac dyplomowych do systemu HMS od 18-06-2021 r.
  4. Studentowi nie wolno wprowadzić pracy dyplomowej do systemu antyplagiatowego bez uprzedniego sprawdzenia w eHMS  w zakładce  „informacja o toku studiów” tytułu pracy dyplomowej wpisanego przez dziekanat.
  5. W przypadku korekty tytułu pracy dyplomowej po 18-06-2021 r. student musi zgłosić się do dziekanatu i złożyć oświadczenie o zmianach w tytule pracy dyplomowej.