Ogłoszono laureatów nagrody JM Rektora Politechniki Krakowskiej pn. „Student Lider pierwszego roku”.  O nagrodę w programie mogli starać studenci I roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali pełną rejestrację na kolejny semestr, a ich wynik w rekrutacji na studia był wysoki (nie niższy niż 150 punktów). Liderzy otrzymali finansowe wsparcie w wysokości 1 tys. złotych. Z Wydziału Inżynierii Lądowej nagrody otrzymali:

Adriana Dąbrowska (kierunek: budownictwo)
Paweł Zagata (kierunek: budownictwo)
Beata Ożóg (kierunek: budownictwo)
Dawid Palak (kierunek: transport)
Paweł Gondek (kierunek: transport)
Krzysztof Kusak (kierunek: transport)

 Gratulujemy!

Fot. Paweł Zagata (Żródło: FB Politechnika Krakowska)