Rozpoczęła się 49 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Założeniem Konkursu jest stworzenie motywacji w postaci Nagród Ministra do ciągłych prac twórczych nad opracowywaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedzin objętych zakresem Konkursu.

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są, odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy, nagrody w postaci statuetek. Do zgłaszane mogą być:

  • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Wzory wniosków oraz szczegółowe Zasady Konkursu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.