Informujemy o możliwości wzięcia udziału w ankiecie. Autorką jest studentka 5. roku Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Prowadzi badania dotyczące wpływu nauczania zdalnego na poziom aktywności oraz występowanie dolegliwości bólowych wśród studentów uczelni wyższych w czasie pandemii COVID-19 i liczy na uzyskanie jak największej grupy badanej. Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie jest w pełni dobrowolne.