Projekt „Inkubator Innowacyjności” na PK realizowany jest przez Centrum Transferu Technologii w partnerstwie ze spółką celową INTECH PK. W ramach projektu został zorganizowany konkurs „Inkubator Innowacyjności 4.0”, w którym czternaście nowatorskich projektów wynalazców z Politechniki Krakowskiej otrzyma wsparcie.  Celem konkursu jest dofinansowanie wyników badań naukowych charakteryzujących się dużym potencjałem wdrożeniowym, podniesienie ich poziomu TRL (ang. Technology Readiness Level) oraz dostosowanie do zapotrzebowania rynkowego.

Wśród zwycięzców znalazł się projekt dr. inż. Krzysztofa Ostrowskiego (WIL) „Łańcuch nieprzewodzący ładunku elektrycznego do zastosowań ubezpieczających, separujących, transportowych”.

Gratulujemy!